boeken

vergiftigd

Als consument vertrouw je erop dat de producten die je eet, drinkt, gebruikt en je kinderen en omgeving aanbiedt veilig zijn. Je vertrouwt erop dat bedrijven je niet vergiftigen, maar moreel handelen in het belang van de klant. Mochten ze dat niet doen, dan is er een overheid die ingrijpt. Helaas laten bedrijven en overheden ons al decennialang in de steek, met steeds grotere gevolgen. 

De meeste producten die wij kopen zijn in meer of mindere mate schadelijk. Van de pannen met antiaanbaklaag, de opgewarmde plastic bakjes van afhaalrestaurants, het mooie felgekleurde speelgoed waar onze kinderen mee spelen, veel van het eten dat we consumeren en de vaak schadelijke lucht, water en bodem om ons heen. Het lijkt wel een krimi met daders, slachtoffers en een ´corrupte´ overheid. Hoe hebben we het zover laten komen?

We worden continu blootgesteld aan toxische stoffen die zich vaak ophopen in onze lichamen en zelfs op generaties worden overgedragen. Over deze toxische stoffen, die verrassend genoeg legaal zijn, waaraan we mens en milieu blootstellen, oordeelt het gezaghebbende UNEP dat veel stoffen in meer of mindere mate: onze vruchtbaarheid aantasten, kankerverwekkend zijn of hormoonverstorend en dna-beschadigend zijn. Aan deze giftige stoffen worden we dagelijks blootgesteld door bijna alle producten om ons heen. 

De complexiteit om dit probleem op te lossen is minstens net zo groot als het klimaatprobleem. Dit boek biedt goed nieuws – de problemen die grotendeels in één generatie veroorzaakt zijn – daarvan zijn wij overtuigd dat deze ook in één generatie opgelost kunnen worden. Lees in dit boek wat je kunt doen om jezelf, je gezin en je omgeving veilig te houden en hoe we samen kunnen voorkomen dat de planeet verandert in een giftige vuilnisbelt. 

Professor Jacob de Boer is emeritus hoogleraar milieuchemie en toxicologie. Sinds 1974 heeft hij onderzoek gedaan naar slecht afbreekbare giftige stoffen. In 2006 werd hij hoogleraar aan de VU en o.a. directeur van het Instituut voor Milieuvraagstukken. Hij heeft 250 wetenschappelijke artikelen geschreven waaronder één in Science en één in Nature. Hij is hoofdredacteur van Chemosphere. 

Rolf Heynen is politicoloog, ingenieur en ondernemer. Sinds 2008 is hij actief als ondernemer in de duurzame energiesector. Hij bouwde diverse duurzame bedrijven op, die zich richten op de energietransitie. Daarnaast is hij werkzaam als spreker, schrijver, bestuurder en consultant. Eerder verschenen van hem de boeken ‘Schaliegas in 1 uur en 43 minuten’ (2015) en ‘Het kan dus wél’ (2022).

Bekijk ook de andere boeken van Rolf