boeken

de boeken van Rolf Heynen

De afgelopen jaren kwamen twee boeken van Rolf’s hand. In 2015 verscheen ‘Schaliegas in 1 uur en 43 minuten’ en in 2022 bracht hij zijn hoopvolle boek ‘Het kan dus wél’ uit. Momenteel werkt Rolf aan zijn derde boek, in samenwerking met hoogleraar toxicologie Jacob de Boer.

Het kan dus wél

De mensheid staat vandaag de dag voor één levensgrote kwestie: kunnen we het tij nog keren, en zo ja, kan dat nog op tijd? Hoe kunnen we bovendien één front vormen om de klimaatcrisis het hoofd te bieden, zowel op politiek als op maatschappelijk niveau? Deze vragen zijn van cruciaal belang, en tegelijkertijd zijn ze zo groot dat ze voor veel mensen verlammend werken.

Schaliegas in 1 uur en 43 minuten

Sinds 1948 zijn er ruim 3.300 putten geboord in de Nederlandse bodem. Met als gevolg de aardbevingen in Groningen in 2014. Bij de winning van schaliegas worden in potentie meer dan 10.000 nieuwe putten geboord in een korte periode. Volgens de voorstanders van het boren naar (schalie)gas, moet je bij breuklijnen uit de buurt blijven. Waarom is er dan toch een vergunning voor de gemeente Boxtel, gelegen op een breuklijn, aangevraagd en verleend?

vergiftigd

Als consument vertrouw je erop dat de producten die je eet, drinkt, gebruikt en je kinderen en omgeving aanbiedt veilig zijn. Je vertrouwt erop dat bedrijven je niet vergiftigen, maar moreel handelen in het belang van de klant. Mochten ze dat niet doen, dan is er een overheid die ingrijpt. Helaas laten bedrijven en overheden ons al decennialang in de steek, met steeds grotere gevolgen.